Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 2025 r.

Relationship concept on wooden background side view. hand holding wooden cube with heart icon.

Spis treści

21 marca 2024 r. Minister Finansów zapowiedział planowane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie będzie to powrót do zasad z 2022 r. Na tej rewolucji ma skorzystać 93% wszystkich przedsiębiorców. Największymi beneficjentami mają zostać podatnicy o niższych i średnich dochodach. Zaplanowane przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów zmiany zakładają zniesienie opłacania składki zdrowotnej od zbywanych środków trwałych oraz jednocześnie zlikwidowanie możliwości odliczenia części składek zdrowotnych w PIT. Mają one na celu wprowadzenie równości w opodatkowaniu wszystkich przedsiębiorców. W jakiej wysokości zatem przedsiębiorcy będą opłacali składkę zdrowotną w zależności od wybranej formy opodatkowania?

Składka zdrowotna dla skali podatkowej

Wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej skorzystają z wprowadzenia ryczałtowej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ma ona wynieść 9% z 75% płacy minimalnej, czyli ok. 310 zł miesięcznie (warunki na rok 2025). Składka na ubezpieczenie zdrowotne ma być w tym przypadku stała i niezależna od osiąganego dochodu. Podejście to ma na celu uprościć funkcjonowanie systemu, a także zapewnić stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak jest aktualnie?

Składka zdrowotna na zasadach ogólnych obliczana jest w prosty sposób:

Dochód to inaczej przychód minus koszty uzyskania przychodu.

Tak obliczona i zapłacona składka nie może zostać odliczona od podatku/zaliczki na podatek, od dochodu, ani nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu (być ujęta w ewidencji).

Składka zdrowotna dla podatku liniowego

Po zmianach przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości ok. 310 zł (9% z 75% płacy minimalnej) dla dochodu do dwukrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Po przekroczeniu owej dwukrotności podatnicy zapłacą 4,9% od nadwyżki dochodu.

W planach Ministerstwa Finansów jest również zezwolenie tej grupie na niewykazywanie dochodu ze zbycia środka trwałego.

Zostanie również uchylona możliwość odliczania części składek zdrowotnych w PIT.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli w tym przypadku opłacać składkę zdrowotną w formie zaliczek, a na koniec roku dokonać korekty. Według rządowych prognoz – w zależności od wysokości dochodów – podatnicy mogą zyskać od 100 do 530 zł miesięcznie (biorąc pod uwagę warunki roku 2025) wobec aktualnego systemu rozliczeń.

Jak jest aktualnie?

Składka zdrowotna przy tej formie opodatkowania wynosi 4,9% od osiągniętego dochodu, nie mniej niż 9% od wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalna składka zdrowotna wynosi obecnie 381,78 zł.).

Dochód x 4,9% = składka zdrowotna

Ponadto podatnik może odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania lub zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązuje roczny limit odliczenia oraz zaliczenia do kosztów w wysokości 11 600 zł.

Składka zdrowotna dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy rozliczający się ryczałtowo, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości do 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia również zapłacą składkę zdrowotną w wysokości ok. 310 zł miesięcznie (9% z 75% płacy minimalnej).

W przypadku przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ryczałtowcy będą zobowiązani dopłacić do minimalnej składki 3,5% od nadwyżki. Niestety na tym rozwiązaniu stracą przedsiębiorcy osiągający duże przychody – składka zdrowotna będzie wówczas prawdopodobnie wyższa niż obecnie.

Jak jest aktualnie?

Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej ryczałtowca jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku (aktualnie 7 767,85 zł).

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od rocznego przychodu z działalności. Jest równa 9% wartości podstawy wymiaru składki. Są trzy progi podstawy obliczenia składki.

LimitWzórAktualna wysokość
do 60.00060% przeciętnego wynagrodzenia * 9%419,46
od 60.000 do 300.000100% przeciętnego wynagrodzenia * 9%699,11
powyżej 300.000180% przeciętnego wynagrodzenia * 9%1.258,39
Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!