Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

WSPARCIE OD SAMEGO POCZĄTKU

Rejestracja działalności

Oferujemy kompleksową pomoc w rejestracji nowej działalności gospodarczej zarówno dla niedoświadczonych, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Ponadto, tworzymy wnioski o dotacje na uruchomienie działalności w ramach środków z Unii Europejskiej. Cały proces wzbogaca szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne i doradcze naszych ekspertów od spraw księgowych, prawno-podatkowych, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, i wielu innych…

W procesie wprowadzania działalności na rynek procedujemy dokumenty do wszystkich niezbędnych urzędów: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Miasta, Urząd Gminy, Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), rejestr w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywisty (CRBR), i innych.

ZADZWOŃ DO NAS

Zapytaj o konsultacje...

TRZY SCENARIUSZE

Forma prawna działalności.

Rejestracja firmy dla niedoświadczonego, przyszłego przedsiębiorcy może być wyzwaniem. Uruchomienie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) jest stosunkowo łatwa, trudniej jest w przypadku spółki, stowarzyszenia lub fundacji. Każda z tych form prawnych daje szereg możliwości, ale również pewne ograniczenia i obowiązki. To, jaka forma prawna będzie najlepsza dla danej działalności zależy od wielu czynników.

Rodzaje opodatkowania działalności.

W całym procesie tworzenia działalności należy również rozważyć formę opodatkowania – czyli w jaki sposób będzie naliczany i odprowadzany podatek dochodowy. Rozróżniamy cztery rodzaje opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa. To, która forma będzie najbardziej opłacalna zależy od przedmiotu działalności, przychodu i struktury kosztów generowanych przez działalność.

Wspieramy przedsiębiorców od samego początku.

Początkujący przedsiębiorca może liczyć na wsparcie naszych ekspertów już na etapie wyboru formy prawnej działalności (JDG, spółka, itd.), a także wyboru formy opodatkowania działalności (zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa, podatek liniowy). Realizujemy rejestrację przez internet (online) lub listownie. Doradzamy i pomagamy w całym procesie rejestracji działalności.

Tworzymy wnioski o dotacje (dofinansowania) na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej, które można pozyskać z Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Programów Unijnych, lub Lokalnych Grup Działań (LGD).

Przygotowanie wniosku rozpoczynamy od analizy sytuacji beneficjenta – jego kwalifikacji, doświadczenia i szansy na pozyskanie dotacji. Następnie kompletujemy niezbędne materiały i rozpoczynamy przygotowywanie wniosku w części opisowej oraz w części prognozy finansowej. Na każdym etapie służymy naszym doświadczeniem i doradztwem w zakresie organizacji działalności gospodarczej.

1 ETAP – Spotkanie i wstępna analiza powodzenia
2 ETAP – Zebranie niezbędnych materiałów od beneficjenta
3 ETAP – Przygotowanie wniosku
4 ETAP – Przekazanie wniosku
5 ETAP – Złożenie wniosku przez beneficjenta do odpowiedniej instytucji

Na zlecenia przedsiębiorców rozwijających się rejestrujemy spółki, fundacje, stowarzyszenia i jednoosobowe działalności gospodarcze, możemy przeprowadzić proces fuzji lub proces przekształcenia z JDG na spółkę. Nasz zespół może zaangażować się od samego początku – począwszy od analizy potrzeb klienta, przez doradztwo prawno-podatkowe, aż po zestawienie niezbędnych dokumentów i rejestrację działalności.

Oddelegowanie procesu rejestracji lub przejęcia działalności gospodarczej, a w dalszych etapach spraw związanych z księgowością, obsługą prawno-podatkową, czy zatrudnieniem, pozwala w znaczący sposób zaoszczędzić czas i koszty zatrudnienia poszczególnych specjalistów.