SKRUPULATNIE I NA CZAS

Kadry i Płace

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), a także podmioty zatrudniające pracowników zobowiązani są do sporządzania stosownych deklaracji oraz prowadzenia akt osobowych swoich pracowników. W ramach tych zobowiązań należy spełnić szereg wymogów ustawowych, takie jak: przygotowanie dokumentacji i umów; zlecanie badań lekarskich swoim pracownikom; zapewnienie szkoleń BHP; prowadzenie listy obecności pracowników; wyliczanie wynagrodzeń i wiele innych.

Kadry i płace to dział specjalistów odpowiedzialnych za zasoby ludzkie w działalności oraz pełnienie wszystkich czynności administracyjnych. Klienci, którzy oddelegują dział Kadr i Płac do Biura Rachunkowego Kwapisz zyskują więcej czasu, bezpieczeństwo i pewność, że obsługa oddana jest w ręce profesjonalistów. Nasz zespół jest skrupulatny i zapewnia doskonałą znajomość przepisów prawa. Przynajmniej jeden raz w roku nasz zespół uczestniczy w szkoleniach zwiększając swoją wiedzę i umiejętności.

W ramach obsługi dostarczamy naszym klientom znacznie więcej niż sporządzenie listy płac, wysyłkę deklaracji do ZUS czy poinformowanie klienta o zobowiązaniach do ZUS.

KADRY I PŁACE POD KONTROLĄ

Dlaczego Kadry i Płace z #BRKwapisz?

Miesięczne Raporty Kadrowe i Płacowe

Raport zawiera m.in.: Bieżące zobowiązanie wobec ZUS i US pracowników; Terminy zawarcia umów i informację o wygasających umowach; Kończące się terminy ważności badań lekarskich, szkoleń z zakresu BHP; Informacje o limitach urlopowych, absencjach pracowniczych; Informację o brakach w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

Prowadzenie rozliczeń PFRON

Wsparcie w obsłudze PPK

Pomoc w uzyskaniu umowy o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), materiały informacyjne dla pracowników, i inne.

Raporty pozostałe

Przygotowywanie dowolnych raportów na potrzeby klientów, w tym na potrzeby GUS.

Pracownicy za granicą i obcokrajowcy

Obsługa pracowników delegowanych do pracy za granicą oraz osób działających w ramach JDG (w tym pomoc w uzyskaniu zaświadczenia A1). Obsługa obcokrajowców zatrudnianych w Polsce (w tym pomoc w uzyskaniu pobytu w kraju oraz pozwolenie o pracę).

Wnioski do Urzędu Pracy

Pomagamy w przygotowaniu wniosków np. ws. stażu pracy

ZADZWOŃ DO NAS

Zapytaj o konsultacje...

REALIZUJEMY TAKIE CZYNNOŚCI JAK...

 • Bieżąca, aktywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstw o każdym profilu działalności.
 • Rozliczanie ZUS i US.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
 • Przygotowanie dokumentów do kontroli.
 • Sporządzanie list, płac, rachunków.
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych.
 • Ewidencja, kontrola i rozliczanie czasu pracy kierowców.
 • Obsługa pracowników oddelegowanych do pracy w krajach Unii Europejskiej.
 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej: regulaminów, odwołań, opinii, itp.
 • Audyty kadrowe, wyprowadzanie zaległości,
 • Audyty kadrowe, wyprowadzanie zaległości oraz korekta nieprawidłowości.
 • Bieżące wsparcie klienta w sytuacjach awaryjnych i niecodziennych.