Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w 2024 r.

Closeup of woman using calculator and smart phone. Person calculating data and browsing on device. Technology concept. Cropped view.

Spis treści

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu przedsiębiorców obowiązuje rozliczenie składki zdrowotnej na nowych zasadach. Czy to ma zastosowanie dla każdego? To tylko jeden z wielu aspektów składki zdrowotnej, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niespójne. Czy rozpoczęcie działalności od stycznia 2024 roku wymaga od przedsiębiorcy rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?

Kogo dotyczy roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Okres składkowy mylony jest często z rokiem kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, iż:

 • w przypadku skali podatkowej oraz podatku liniowego okres składkowy za rok 2023 trwał od lutego 2023 r. do stycznia 2024 roku,
 • w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych okres składkowy trwał od stycznia do grudnia 2023 r.,

Oznacza to, iż jeśli założyłeś działalność w styczniu 2024 r. i wybrałeś jako formę opodatkowania skalę podatkową bądź podatek liniowy – obowiązuje Cię roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2023. Ryczałtowcy natomiast w tym przypadku będą sporządzać rozliczenie składki zdrowotnej w roku 2025.

Do kiedy sporządzić rozliczenie roczne składki zdrowotnej za 2023 r.?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do spełnienia obowiązków sprawozdawczych, czyli miesięcznego rozliczenia składek. Terminy uzależnione są od charakteru podmiotu, który dokonuje rozliczenia:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki oraz zakłady budżetowe,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną,
 • do 20. dnia następnego miesiąca – wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie kwalifikują się do powyższych dwóch grup. Jest to najliczniejsze grono płatników. Obowiązuje zatem pracodawców, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych prawa handlowego (jawną, komandytową, partnerską oraz komandytowo-akcyjną).

Stąd też wykazanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej powinno nastąpić w tym samym czasie, co rozliczenie miesięczne za miesiąc kwiecień 2024 r. W związku z tym ostatnim dniem na wykazanie należnych i zapłaconych należności względem ZUS jest 20 maja 2024 r.

Ustalenie rocznej składki zdrowotnej na zasadach ogólnych

Ustalenie rocznej składki zdrowotnej przy opodatkowaniu skalą podatkową bądź podatkiem liniowym polega na przemnożeniu rocznego dochodu przez stawkę procentową, która wynosi odpowiednio:

 • 4,9% dla podatku liniowego,
 • 9% dla skali podatkowej.

Dochód na cele wyliczenia składki zdrowotnej ustalamy w następujący sposób:

 • osiągnięty za dany rok przychód pomniejsza się o poniesione w ciągu roku koszty oraz zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne (o ile nie zostały zaliczone do kosztów),
 • należy pamiętać o różnicy remanentowej – jeśli będzie ujemna, zmniejszamy dochód stanowiący podstawę do naliczenia składki zdrowotnej; w przypadku różnicy dodatniej – zwiększamy dochód o jej wartość,
 • w rozliczeniu za rok 2023 koniecznie jest uwzględnienie zarówno remanentu dodatniego jak i ujemnego,
 • nie uwzględnia się natomiast przychodów i kosztów, które wystąpiły w okresie zawieszenia działalności.

Istotnym jest, iż przepisy mówią o minimalnej podstawie składki zdrowotnej. Jeśli dochód jest niższy od 12-krotności minimalnego wynagrodzenia – należy opłacić składkę od minimalnej kwoty. Minimalna wartość rocznej podstawy składki zdrowotnej za 2023 rok wynosi 41 880,00 zł. Skutkuje to tym, że przedsiębiorcy korzystający zarówno z opodatkowania na skali podatkowej jak i z podatku liniowego musieli wpłacić do ZUS co najmniej 9% wartości tej podstawy, a więc 3 769,20 zł.

Ustalenie rocznej składki zdrowotnej przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość składki zdrowotnej w przypadku osób korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależne jest od kwoty rocznego przychodu. Przedziały w 2023 r. kształtowały się w następujący sposób:

Roczny przychódWysokość miesięcznej składki zdrowotnej
Do 60 tys. zł376,16 zł
Do 300 tys. zł626,93 zł
Powyżej 300 tys. zł1 128,48 zł

Przedsiębiorcy mają również możliwość wybrania metody rozliczania składki:

 • na podstawie bieżącego przychodu,
 • na podstawie przychodu z poprzedniego roku – jest to możliwe tylko jeśli działalność była prowadzona przez cały rok kalendarzowy.

Jeśli ryczałtowiec przekroczy jeden z powyższych limitów – wyższa składka obowiązuje za cały rok, a w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej będzie zobligowany do dopłaty różnicy.

Dokonując ustalenia rocznego przychodu należy pamiętać o nieuwzględnianiu osiągniętych przychodów w okresie zawieszenia działalności.

Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!