Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Jak rozliczyć zakup kryptowalut?

Male hand with golden Ethereum isolated on blue background. Cryptocurrency bitcoin coins. Litecoin, Bitcoin, Ethereum

Spis treści

Wraz z początkiem roku 2019 w ustawie o PIT możemy zauważyć długo wyczekiwany wpis o kryptowalutach, a dokładniej o przychodach z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Od tamtego momentu aspekty podatkowe stały się bardziej klarowne i doprecyzowane. Nie zmienia to faktu, że nadal sprawiają one problemy.

Forma opodatkowania

Przychód z kryptowalut kwalifikujemy do przychodów z kapitałów pieniężnych. Podstawą opodatkowania w tym wypadku jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Przychodem jest kwota jaką uzyskaliśmy z tytułu zbycia krytowalut, a kosztem jest kwota jaką zapłaciliśmy za zakup kryptowalut.

Zgodnie z art. 30b ust.1a ustawy o PIT, podatek dochodowy od zbycia walut wirtualnych wynosi 19%.

Co stanowi przychód przy rozliczaniu kryptowalut?

Przychód stanowi sprzedaż kryptowalut za walutę fiat (tzn. złotówka, dolar, euro itd.) lub ich wymianę.

Wymiana dotyczy:

  • wymiany waluty wirtualnej na towar lub usługę,
  • wymiany waluty wirtualnej na prawo majątkowe.

Dodatkowo, ustawodawca przewidział, że przychodem jest również regulacja naszych zobowiązań kryptowalutą.

Wszystkich wyżej wymienionych czynności stanowiących przychód, nie możemy sumować z przychodem ze sprzedaży akcji, udziałem w zyskach osób prawnych czy z innym przychodem z kapitałów pieniężnych.

Należy pamiętać, że sama wymiana jednej waluty wirtualnej na drugą, nie stanowi przychodu. Nie jest ona uwzględniana w podatku dochodowym.

Co stanowi koszt uzyskania przychodu w rozliczeniu z kryptowalut?

Opodatkowany podatkiem dochodowym jest wyłącznie dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych są wszystkie wydatki, które ponieśliśmy aby nabyć kryptowalutę, są nimi:

  • koszty bezpośrednie, związane z nabyciem kryptowaluty – czyli wartość za jaką kryptowaluty (które później sprzedano lub wymieniono na usługi, czy towary) zostały zakupione, oraz dodatkowe koszty związane z nabyciem waluty wirtualnej np. prowizje, które pobierane są przez giełdy sprzedające te waluty,
  • koszty związane ze zbyciem kryptowaluty – np. prowizje od sprzedaży waluty wirtualnej.

Kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej nie należy sumować z kosztami uzyskania przychodu z innych źródeł.

Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, nie zaliczamy m.in.:

  • kosztów związanych z finansowaniem zakupu kryptowalut (np. kredyty, pożyczki itd.),
  • kosztów prowadzenia rachunku na giełdzie,

– prowizji pobieranych przy transferze/wymianie jednej kryptowaluty na drugą.

PRZYKŁAD
Pan Jakub postanowił zakupić 2 Ethereum (ETH) o wartości 25977,48 zł. Przy zakupie wirtualnej waluty, giełda pobrała od niego prowizję w wysokości 0.0015 EThereum (ETH), czyli 19,51 zł. Sumarycznie, Pan Jakub poniósł koszt uzyskania przychodu w wysokości 25.996,99 zł.

W przypadku pozyskiwania kryptowalut w drodze „kopania”, do kosztów uzyskania przychodu nie możemy zakwalifikować zakupu sprzętu do kopania waluty wirtualnej oraz zakupu energii związanej z wykorzystywaniem sprzętu do kopania.

Brak dochodu lub strata, jak rozliczyć?

Jeżeli podatnik w trakcie roku podatkowego nie osiągnął żadnego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych, koszt uzyskany w tym roku „przechodzi” na rok następny.

Należy jednak zadeklarować go w roku w którym faktycznie osiągnęliśmy stratę, bądź zerowy dochód.

W następnym roku, należy koszt ten wykazać w polu numer 36. – koszty uzyskania przychodów poniesione w latach ubiegłych i niepotrącone w poprzednim roku podatkowym.

Co w przypadku nabycia waluty wirtualnej i nie uwzględnieniu kosztu jej nabycia w deklaracji PIT-38?

Jeżeli zakupiliśmy kryptowaluty i nie uwzględniliśmy kosztu ich nabycia w deklaracji PIT-38 składanej za rok, w którym dokonaliśmy zakupu, to co do zasady nie będziemy mogli ich ująć w kosztach uzyskania przychodu w momencie ich sprzedaży w następnych latach.

PRZYKŁAD
Pan Michał zakupił w 2020 r. walutę wirtualną BTC o wartości 10.000 zł. Nie złożył deklaracji PIT-38 za 2020 r., zatem nie wykazał, iż zakupił walutę wirtualną (nabycie stanowiące koszt uzyskania przychodu).

W roku 2021 waluta ta zyskała na wartości, Pan Michał postanowił ją sprzedać za wartość 15.000 zł.

Pan Michał wypełniając deklarację PIT-38 za rok 2021, nie będzie mógł odliczyć kwoty poniesionej na nabycie owej waluty, ponieważ nie wykazał jej w deklaracji PIT-38 za rok 2020.

Oznacza to, że podstawa do opodatkowania będzie wynosić 15.000 zł, a nie 5.000 zł (jeżeli zakup zostałby wykazany).

  • Czy Pan Michał powinien złożyć PIT-38 za 2021 r. jeśli by nie dokonał sprzedaży waluty?

Tak, przy zakupie kryptowalut w poprzednich latach, nawet jeśli w danym roku je tylko „trzymamy”, także należy złożyć deklarację PIT-38 – „przerzucamy” te koszty na następne lata, dopóty, dopóki nie postanowimy waluty sprzedać (art. 45 ust. 1a pkt 1a oraz art. 9 ust 3a, pkt 2 uopdof)

  • Jak powinien zachować się Pan Michał w sytuacji, gdy nie wykazał zakupu kryptowaluty w deklaracji PIT-38?

Podatnik ten powinien złożyć korektę deklaracji PIT-38 lub jeżeli jej nie złożył, składa ją z czynnym żalem niezwłocznie. Termin na złożenie korekty deklaracji PIT wynosi 5 lat od końca roku w którym złożyliśmy PIT.

Jak obliczyć podatek PIT ze sprzedaży kryptowalut?

Przykład:

Pan Michał zakupił 1 Ethereum (ETH) o wartości 13.012.96 zł. Giełda na której kupił walutę wirtualną pobrała z zakupu prowizję w wysokości 9.76 zł.

 PrzychódKoszty
Zakup 1 ETH 13.012,96 zł
Naliczenie prowizji za zakup 1 ETH 9,76 zł

Po miesiącu, Pan Michał zauważył, że wartość tej wirtualnej waluty wzrosła do 13.521,20 zł i od razu ją sprzedał za taką samą cenę. Giełda na której sprzedał kryptowalutę pobrała ze sprzedaży prowizję w wysokości 12,23 zł.

 PrzychódKoszty
Sprzedaż 1 ETH13.521,20 zł 
Naliczenie prowizji za sprzedaż 1 ETH 12,23 zł

Sumując wszystkie rozrachunki, których dokonał Pan Michał, nasz dochód stanowiący podstawę do opodatkowania wynosi:

 PrzychódKoszty
Zakup 1 ETH 13.012,96 zł
Naliczenie prowizji za zakup 1 ETH 9,76 zł
Sprzedaż 1 ETH13.521,20 zł 
Naliczenie prowizji za sprzedaż 1 ETH 12,23 zł
SUMA13.521,20 zł13.034,95 zł
Dochód do opodatkowania13.521,20 – 13.034,95 = 486,25 zł

Po wszystkich kalkulacjach, dochód Pana Michała z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej wynosi 486,25 zł ~ 486 zł.

Przychód z tego tytułu opodatkowany jest podatkiem w wysokości 19% dochodu, czyli podatek jaki Pan Michał musi zapłacić wynosi :

486 zł * 19% = 92.34 zł ~ 92 zł.

W przypadku, kiedy operacje kupna/sprzedaży/prowizji, zostały dokonane w walucie innej niż złotówka, np. euro, należy przeliczyć te wartości na polską walutę po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Przykładowe zeznanie PIT-38

Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!