Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Jak skorygować deklarację PIT za rok 2023?

Crop businessman giving contract to woman to sign

Spis treści

Termin na wypełnienie deklaracji PIT za rok 2023 już minął. Co w przypadku, gdy Twoje zeznanie zawiera błędy lub nie ujęto w nim kompletnych informacji np. o uldze?  Podatnicy mają możliwość złożenia korekty wcześniej złożonej deklaracji. Poniżej wyjaśniamy jak powinniśmy się zachować.

Kiedy należy złożyć korektę deklaracji PIT?

Podatnik, który w złożonej deklaracji popełnił błąd, np. nie uwzględnił ulgi, wpisał złą kwotę podatku, czy omyłkowo źle wpisał adres zamieszkania, zgodnie z art. 81 ordynacji podatkowej ma możliwość skorygowania tej deklaracji. Czas w jakim takiej korekty może dokonać to 5 lat od końca roku w którym należało deklarację złożyć (jeżeli składamy korektę deklaracji za rok 2023, bieg terminu 5 letniego zaczyna się wraz z końcem roku 2024).

Korektę deklaracji PIT możemy złożyć również, jeśli skorzystaliśmy z usług Ministerstwa Finansów (Twój e-PIT).

Korekty PIT nie można złożyć w przypadku, kiedy względem podatnika toczy się postępowanie podatkowe, lub kontrola podatkowa. Korektę dopiero można złożyć, jeśli postępowanie lub kontrola się zakończą

  • Jak złożyć korektę deklaracji PIT?

Aby złożyć korektę deklaracji PIT należy ponownie wypełnić cały druk, tym razem poprawnie i zaznaczyć w sekcji „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA” punkt 6.2. korekta zeznania.

Na przykładzie deklaracji PIT-38.

Korektę deklaracji można złożyć również przez „Twój e-PIT”. Należy przejść do okna „Złożone dokumenty”, wybrać rok w którym złożyliśmy deklarację, którą chcemy skorygować, następnie wybrać tą deklarację i kliknąć „Złóż korektę”.

Korektę deklaracji złożonej przez usługę Ministerstwa Finansów możemy również złożyć w formie fizycznej.

Czy możemy złożyć korektę deklaracji PIT jeśli popełnimy ponownie błąd?

Tak. Ustawodawca nie przewidział ograniczeń w związku z możliwą ilością korekt, dlatego podatnik może składać korekty tyle razy ile będzie chciał. Natomiast, należy pamiętać o 5 letnim terminie złożenia korekty deklaracji.

Korekta w przypadku nieprzekazania 1,5% podatku na OPP

Podatnik, który nie przekazał 1,5% podatku na Organizację Pożytku Publicznego – a chciał – może skorygować deklarację w ciągu jednego miesiąca i uzupełnić dane. Oczywiście należy pamiętać, aby dokonać zapłaty podatku w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania, ponieważ to od niego obliczana jest kwota, która ma być przekazana na Organizację Pożytku Publicznego.

Odsetki od złożonej korekty

Jeżeli podatnik złożył korektę deklaracji i uwzględnił w niej wyższe kwoty niż w pierwotnym zeznaniu podatkowym – w tym wyższy podatek – musi się on liczyć z tym, że zapłaci odsetki za zwłokę. Okres pierwszych 6 miesięcy od ostatniego dnia terminu na złożenie deklaracji, jest okresem gdzie podatnik zapłaci 50% wysokości odsetek za zwłokę. Po okresie 6 miesięcy, wysokość odsetek będzie standardowa.

Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!