Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Składki ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

zdjęcie

Spis treści

Rozpoczynasz właśnie nową działalność i nie wiesz, jakie składki ZUS chcesz opłacać? Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek.

Wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania składek ZUS, jeśli jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń. Ustawodawca daje możliwość skorzystania z obniżonych składek, lecz należy pamiętać o tym, iż w przyszłości przedsiębiorca otrzyma niższe świadczenia z tytułu minimalnych składek.

Do obowiązkowych składek należą składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, natomiast składka chorobowa nie jest w tym przypadku obligatoryjna.

Ulga na start

Ulga na start to ukłon w kierunku początkujących przedsiębiorców. Przez pierwsze 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności istnieje możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, co skutkuje obniżeniem kosztów działalności.

Co zatem jesteś zobowiązany opłacać? Ulga na start nie zwalnia ze składki zdrowotnej. Jej kwota jest zależna od wybranej formy opodatkowania:

 • skala podatkowa – 9% podstawy wymiaru (min. 314,10 zł)
 • podatek liniowy – 4,9% podstawy wymiaru (min. 314,10 zł)
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stała kwota uzależniona od przychodu (min. 376,16 zł do 60 tys. zł przychodu)

Kluczowe jest zarejestrowanie nowej firmy w trakcie miesiąca, a nie pierwszego dnia, ponieważ wtedy miesiąca tego nie wlicza się do okresu powyższych „6 miesięcy” – daje Ci to dodatkowy miesiąc ulgi.

Czy możesz w takim razie skorzystać z Ulgi na start?

 • Zakładasz swoją działalność po raz pierwszy lub po raz kolejny (w tym przypadku między zawieszeniem/zamknięciem poprzedniej firmy musi minąć co najmniej 60 miesięcy);
 • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej;
 • Nie planujesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co wykonywałeś dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jeśli spełniasz powyższe trzy warunki (łącznie), masz możliwość skorzystania z Ulgi na start. Rozwiązanie to ma jednak kilka minusów – brak prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, a także świadczeń rehabilitacyjnych. Ponadto okres Ulgi na start nie będzie uwzględniany podczas ustalania prawa do emerytury.

Ulga na start jest nieobowiązkowa i w każdym momencie można z niej zrezygnować.

Preferencyjne składki

Preferencyjne składki, czyli tzw. Mały ZUS to możliwość, z której można skorzystać po zakończeniu obowiązywania Ulgi na start albo od razu po rozpoczęciu działalności. Niższe składki przysługują Ci przez 24 miesiące kalendarzowe (jeśli przejście na preferencyjne składki nastąpiło w środku miesiąca – składki ulegają proporcjonalnemu obniżeniu). Oprócz tego jesteś zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z Małego ZUSu?…

…Dokładnie takie same jak dla Ulgi na start

Możesz opłacać ZUS od zadeklarowanej przez siebie podstawy – nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2023 r. minimalna podstawa wymiaru składek dla Małego ZUSu wynosi 1047 zł.

Ile w takim razie wynoszą składki dla minimalnej podstawy?

 • Składki społeczne bez składki na ubezpieczenie chorobowe – 315,26 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Składki społeczne wraz ze składkami na ubezpieczenie chorobowe – 341,72 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Skutkiem opłacania preferencyjnych składek są jednak niższe świadczenia np. zasiłek chorobowy, macierzyński bądź opiekuńczy.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni, a ich przychody nie przekroczyły 120 tys. zł.  Standardowo obniżone składki możesz opłacać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych. Podstawę wymiaru składek ustala się raz w roku w zależności od uzyskanego dochodu w poprzednim roku – minimalna wynosi obecnie 1080 zł.

Ile wynoszą składki od minimalnej podstawy?

 • Składki społeczne bez składki na ubezpieczenie chorobowe – 305,61 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Składki społeczne wraz ze składkami na ubezpieczenie chorobowe – 331,26 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 sierpnia 2023 r. ustawodawca umożliwił niektórym przedsiębiorcom korzystanie z Małego ZUS Plus przez dodatkowe 12 miesięcy. Daje Ci to w takim razie aż 4 lata obniżonych składek, co wiąże się z niższymi kosztami przedsiębiorstwa. Wydłużenie to obowiązuje właścicieli firm, którzy korzystają lub korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku. Wówczas mogą się oni zgłosić do obniżonych składek do 31 grudnia 2023 roku.

Jak we wszystkich powyższych przypadkach – tutaj również niższe składki wiążą się z niższymi świadczeniami.

Pełne składki ZUS

Jeśli chcesz mieć prawo do wyższych świadczeń, skorzystaj z pełnych składek – możesz to zrobić w każdej chwili (nawet od razu po rozpoczęciu działalności). Podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 r. minimalna podstawa do pełnego ZUS wynosi 4161 zł. Opłacając pełne składki, jesteś również zobligowany do opłacenia składki na Fundusz Pracy (istnieje tutaj kilka wyjątków).

Składki od podstawy 4161 zł:

 • Składki społeczne i Fundusz Pracy bez składki na ubezpieczenie chorobowe – 1316,54 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Składki społeczne i Fundusz Pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie chorobowe – 1418,48 zł + składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!