Biuro Rachunkowe KWAPISZ – Księgowość, Kadry i Płace, Doradztwo

Pożyczka na samozatrudnienie z projektu „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE”

Hands Holding a 10 Dollar Bill

Spis treści

Czym jest pożyczka na samozatrudnienie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Pożyczka na samozatrudnienie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest formą wsparcia finansowego dla osób fizycznych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 162.000 zł)

Ile wynosi oprocentowanie na wziętą pożyczkę?

Oprocentowanie stałe:

 • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – 0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP – 1,45% dla pozostałych osób

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Na co możesz przeznaczyć środki z pożyczki?

Pożyczkę na samozatrudnienie możesz przeznaczyć na sfinansowanie wydatków niezbędnych do założenia firmy, m.in.:

 • zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, infrastruktury, środków transportu niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Jakie są warunki skorzystania z pożyczki z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”?

Możesz ubiegać się o pożyczkę na samozatrudnienie, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie pozostawałeś w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz jesteś:

 • zarejestrowanym bezrobotnym lub
 • zarejestrowanym poszukującym pracy, który nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej lub
 • studentem ostatniego roku studiów (I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich).
 • poszukującym pracy, którego przychody nie przekraczają przeciętnego wynagrodzenia,
 • poszukującym pracy opiekunem osoby z niepełnosprawnością,

Kapitał pożyczki możesz częściowo umorzyć (w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż 50 proc. wartości pożyczki), jeśli:

 • będziesz prowadził firmę przez minimum 12 miesięcy,
 • nie będziesz zalegał ze spłatą rat pożyczki.

Więcej informacji i dane do instytucji udzielających wsparcia znajdziesz na stronie: Pożyczka na samozatrudnienie – BGK

Podobne wpisy

Czy dany artykuł wydaje Ci się przydatny? Podziel się wiedzą!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!